Exkurzia v Rádiu Lumen

V rámci predmetu Nové formy evanjelizácie sa bohoslovci tretieho ročníka zúčastnili na exkurzii v Rádiu Lumen. Počas návštevy mohli vidieť priestory, v ktorých sa nahrávajú relácie do vysielania, či vysielaciu miestnosť určenú na živé vstupy. Celá prehliadka bola zameraná na bližšie spoznanie priestorov a predovšetkým práce katolíckeho Rádia Lumen. Celý čas im bol k dispozícii kňaz našej diecézy Pavol Jurčaga, ktorý v rádiu pracuje ako náboženský redaktor a moderátor. Osobne ich sprevádzala konateľka Rádia Lumen Zuzana Szakácsová, ktorá bohoslovcom priblížila jeho históriu, predstavila celý tím a jeho prácu. Zo srdca ďakujeme za milé a osobné prijatie.

 

bohoslovec Gregor Baláž