Fatimská pobožnosť s procesiou v kňazskom seminári

Bohoslovci a predstavení kňazského seminára majú pravidelne v seminári fatimské pobožnosti. V sobotu 13. mája 2023 pripravili však prvý krát fatimskú pobožnosť s procesiou po Spišskej Kapitule. Fatimská pobožnosť sa začala večer o 20-tej hodine v seminárnej kaplnke vzývaním Ducha Svätého, po ktorom nasledovalo vyloženie Sviatosti Oltárnej. Pri vyloženej Eucharistii sa spoločne modlili modlitbu posvätného ruženca s meditáciami a dodatkami, ktoré sa dávajú pri fatimských pobožnostiach. Po eucharistickom požehnaní nasledovala procesia so sochou Fatimskej Panny Márie Účastníci so zažatými sviecami prešli v procesii okolo katedrály, biskupského úradu a cez biskupskú záhradu sa sprievod vrátil do seminára, kde sa modlitby zakončili mariánskou veľkonočnou antifónou.

Na fatimskej pobožnosti sa okrem kňazov zo seminára a seminaristov zúčastnili aj rehoľné sestry svätého Kríža a veriaci Boží ľud z blízkeho okolia.

VIDEO