Hudobný pozdrav zo seminára biskupa Jána Vojtaššáka

Srdečne pozdravujeme vás všetkých, myslíme na vás a ďakujeme za všetky modlitby 🤗🙏
A prosme za nové povolania pre našu diecézu i pre celé Slovensko 😇 

Pozri na - YOUTUBE

Zároveň pozdravuje aj pán kaplán Adam Konkoľ z Popradu, ktorý s našimi diakonmi a bohoslovcami natočil tiež video s ich svedectvami.

Pozri na - YOUTUBE