Kandidatúra diakonátu a kňazstva

V predvečer slávnosti Nanebovstúpenia Pána sa počas svätej omše konala kandidatúra diakonátu a kňazstva bohoslovcov 5. ročníka. Kandidáti Jakub Konkoľ a Pavol Križian boli predstavení rektorom kňazského seminára diecéznemu administrátorovi Spišskej diecézy Mons. Jánovi Kubošovi, ktorý zároveň celebroval slávnostnú svätú omšu. V homílii zazneli jeho slová povzbudenia k vernosti a pravdivému rozhodnutiu sa pre svoje povolanie. Kandidátov odporúčame do Vašich modlitieb.

 

bohoslovec Pavol Križian