Kňazská vysviacka

V sobotu 18. Júna o 10:00 bude v katedrále sv. Martina kňazská vysviacka naších dvoch novokňazov Jakuba Konkoľa a Pavla Križiana. Ich svätiteľom bude diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš. Všetkých srdečne pozývame n túto slávnosť.