Kňazský seminár na Spiši dostal vzácny dar - relikviu bl. Carla Acutisa

Kňazský seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule dostal prvostupňovú relikviu bl. Carla Acutisa. Rektor kňazského seminára Peter Majda ju prevzal od postulátora kauzy blahorečenia biskupa Jána Vojtaššáka Petra Jurčagu, ktorý počas Vianoc zabezpečil tento vzácny dar od postulátora kauzy svätorečenia bl. Carla Acutisa v Ríme Nicola Gori.

Počas svätej omše vo štvrtok večer 13. januára 2022, v priamom prenose Rádia Lumen z kaplnky kňazského seminára v Spišskej Kapitule, rektor seminára pri tejto príležitosti v homílii okrem iného vyzdvihol príklad bl. Carla Acutisa a bohoslovcom povedal:

„Milí bohoslovci, tento dar tu ostane pre vás a pre ďalšie generácie seminaristov. Relikviu sme dostali, pretože ste dnešným mladým ponúkli cestu svätosti na príklade bl. Carla Acutisa vytvorením brožúrky so životopisom, novénou a litániami k tomuto blahoslavenému. On často hovoril: „Non Io, ma Dio“. - Nie ja, ale Boh. Jeho vždy kládol na prvé miesto. O ruženci hovoril ako o rebríku do neba a o Eucharistii ako o diaľnici do neba. Spovedal sa každý týždeň a hovoril, že jediná vec, ktorej sa máme v živote báť, je iba hriech.“

Spomínanú brožúrku pripravil s bohoslovcami špirituál kňazského seminára Martin Majda. Brožúrka je dostupná v slovenskom i talianskom jazyku a medzi mladými na Slovensku i v Taliansku vyvolala veľký ohlas aj kvôli tomu, že obsahuje odkazy v podobe QR kódov.

Na konci svätej omše všetci bohoslovci a poslucháči Rádia Lumen dostali aj požehnanie s relikviou tohto novodobého mladého svätca. Relikvia ostane v kňazskom seminári v Spišskej Kapitule pre ďalšie generácie seminaristov ako trvalá výzva vykročiť na cestu svätosti podľa príkladu tohto blahoslaveného, ktorý inšpiruje toľkých mladých ľudí.

Životopis bl. Carla

Svätá omša z kaplnky kňazského seminára - zvukový záznam Rádia Lumen

Brožúrka - v slovenskom jazyku

     

     

                                                                     

 

 

 

 

 

Brožúrka - v talianskom jazyku

Tlačenú formu brožúrky v slovenskom jazyku má kňazský seminár k dispozícii. Stačí napísať mail na: rektorat@kapitula.sk