Krížová cesta

Na 5. pôstnu nedeľu sa podobne ako v niektorých predchádzajúcich rokoch konala pobožnosť krížovej cesty v priestoroch Spišskej Kapituly. Spoločná modlitba a rozjímanie nad umučením Ježiša Krista začali na kapitulskom cintoríne a pokračovali smerom ku Katedrále svätého Martina so zastávkami pri jednotlivých zastaveniach znázornených krížmi.

Pobožnosť, ktorá bola zložená z myšlienok bývalého kapitulného vikára Dr. Jozefa Ligoša a pozývala k prežitiu Ježišovej cesty utrpenia očami jeho Matky Márie, viedol diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš.

Zúčastnení členovia Božieho ľudu boli najmä obyvatelia Spišskej Kapituly, farníci miestnej farnosti i z blízkeho okolia.

V závere otec biskup poďakoval všetkým prítomným za vytvorené spoločenstvo a seminaristom z Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka za prípravu tejto krížovej cesty.

Nech nás vedomie, že Kristus vzal na plecia naše hriechy a nechal ich pribiť na kríž, povzbudzuje v každodennom boji proti zlu a vedie k slávnemu veľkonočnému víťazstvu!