Kurz pre mimoriadnych vysluhovateľov sv. prijímania

V kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka sa 7. mája 2022 uskutočnil kurz pre mimoriadných vysluhovateľov svätého prijímania. Účasť bola celodiecézna. Kurz viedol rektor kňazského seminára Peter Majda, spolu so špiriuálom Martinom Majdom a prof. Amantiom Akimjakom. Pri tejto príležitosti boli účastnici poverení službou mimoriadných vysluhovateľov svätého prijímania dekrétom diecézneho administrátora biskupa Jána Kuboša.

bohoslovec Marek Rambala