Litánie k Matke Ustavičnej pomoci

Ponúkame modlitbu litánií k Matke Ustavičnej pomoci. Modlitba je zvlášť aktuálna v súčasnej situácii. Ostávame v modlitbách spojení!

LITÁNIE K MATKE USTAVIČNEJ POMOCI