Mariánska akadémia

Tak, ako každý rok aj tento sa na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie konala v kňazskom seminári Mariánska akadémia. Pripravovali ju bohoslovci 4. ročníka. Akadémia sa niesla v duchu témy AD CAELI REGINAM - príležitosť k obnove. Prednášku na túto tému si pripravil a predniesol vicerektor kňazského seminára ThDr. Michal Janiga PhD. Bol to čas, kde sme mohli veľa načerpať a obohatiť sa po stránke intelektuálnej, ale aj duchovej. Program spestrila aj Schola cantorum a Dávid Olexa hrou na klavíri. Na záver akadémie sa prihovoril prítomným Doc. Peter Majda, rektor kňazského seminára a otec biskup Mons. Ján Kuboš.

 

bohoslovec Peter Majerčák