Mariánska akadémia 2023

V Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule sa na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie 8. decembra 2023 v dopoludňajších hodinách konala Mariánska akadémia. Tá pozostávala z prednášky vdp. Mgr. Petra Matisa a vystúpenia Scholy cantorum. Na začiatku všetkých privítal Jakub Pakos, zástupca štvrtého ročníka.

Prednáška niesla názov Čierna Madona. Jedná sa o titul, ktorý nesú vyobrazenia Panny Márie s tmavou farbou pleti. Najznámejšia z nich je Čierna Madona Čenstochovská. Nejedná sa o ikonu, ktorej farby by boli stmavli od dymu zo sviečok, ale o hlboké tajomstvo, ktoré táto ikona vyobrazuje a má súvislosť s knihou Starého zákona - Pieseň piesní: „Ja čierna som, no pekná jednako, dcéry jeruzalemské, jak stany kedarské, jak plachty stanov šalmaských. Nehľaďte na mňa, že som čierna, že ma ta opálilo slnko! Synovia mojej matky zanevreli na mňa, postavili ma strážiť (svoje) vinice, nuž o vinicu svoju dbať som nemohla.“ (Pies 1,5-6) Tento úryvok sa už v prvotnej Cirkvi pripisoval Panne Márii. Svedčí o tom aj fakt, že tieto spomenuté verše používal sv. Gregor ako antifónu na sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Zároveň, keď sa nejaký text vzťahuje na Máriu, tak sa tak isto vzťahuje aj na Cirkev. Čiernu farbu má Madona preto, lebo ju spálilo slnko pri strážení vinice. Nie je to teda farba, ktorá by symbolizovala jej vinu, ale farba skúsenosti, pre ktorú sa rozhodla. A tak nám svedči o láske, ktorú k nám Mária má.

Na vyššie spomenutom obraze, má Panna Mária hviezdu na čele. Tá okrem toho, že symbolizuje jej panenstvo, tak svedčí o tom, že sa za panenstvo Panna Mária nehanbí. Je to veľká výzva pre dnešnú dobu, aby sme sa odvážne priznávali ku svojmu panenstvu a uvedomovali si, aké ovocie nám prináša.

Na Mariánskej akadémii sa okrem seminaristov zúčastnili aj biskupi, kňazi a rehoľné sestry zo Spišskej Kapituly. Po prednáške nasledovala pieseň, ktorú interpretovali traja seminaristi: Peter Hovanec, Oliver Jaroš a Šimon Jirotka. Nakoniec rektor seminára Peter Majda všetkým poďakoval a vyzval, aby sa auditóriu prihovoril pápežský prelát Mons. František Novajovský, ktorý priniesol bohoslovcom pozdravy a ružence od pápeža Františka. Akadémiu zakončili slávnostnou modlitbou Anjel Pána.