Miništrantský tábor 2023

Pre 56 miništrantov vo veku od 11do 14 rokov bolo pripravených množstvo zaujímavých a tvorivých aktivít.

Tábor začal slávením svätej omše v Katedrále sv. Martina v neskorých večerných hodinách pri svetle sviec.

Téma chrámu sa v ostatných dňoch objavovala v katechézach, ktoré si pripravili bohoslovci, ako aj v sprievodných hrách a súťažiach, počnúc „pokladovkou“ po Pažici, pokračujúc scénkou zo života svätých, vedomostným kvízom, či návštevou historického chrámu v Žehre.

Okrem toho mali miništranti možnosť vytvoriť si svoje vlajky, pokrik, táborovú hymnu, ukázať futbalové schopnosti v turnaji, tráviť spoločný čas pri opekačke, speve, tanci a takto vytvárať aj nové priateľstvá.

Veríme, že aj vďaka tomuto táboru budú miništranti radi chodiť do chrámu, nie kvôli rodičom, starým rodičom alebo iným motiváciám, ale kvôli skutočnej podstate ich služby, kvôli Pánu Bohu.