Miništrantský tábor 2024

Drahí miništranti, opäť vám ponúkame možnosť zúčastniť sa miništrantského tábora v našom kňazskom seminári.

Tohto roku to bude v termíne od 15. do 19. júla 2024.

Bližšie informácie zistíš v sakristii kostola u tvojho pána farára.

Tešíme sa na vás.