Miništrantský tábor - Spišská Kapitula

Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, aj napriek prázdninovému obdobiu, ostáva naďalej otvorený. Bohoslovci v spolupráci zo svojimi predstavenými v priestoroch seminára a jeho okolí pripravili pre miništrantov z celej Spišskej diecézy letný tábor. Tento tábor, ktorý je už v poradí sedemnásty, sa konal v dňoch od 10. - 17. júla 2022. Hlavnou témou tohtoročného letného tábora bol Boží sluha biskup Ján Vojtaššák.

Miništrantský tábor bol počas 8 dní rozdelený na dva termíny. V prvom sa stretlo takmer 50 mladších miništrantov a v druhom prišlo 30 starších miništrantov z celej Spišskej diecézy.

Bohoslovci sa snažili mladým miništrantom priblížiť život a dielo tejto úctihodnej osobnosti Spišskej diecézy. Pripravili si pre nich rôzne duchovné aktivity a prednášky, ktorými sa snažili povzbudiť miništrantov k ich službe pri oltári a to aj na základe príkladu Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Taktiež nechýbali aj rôzne športy, súťaže, hry, či výlety.

Veríme, že aj takouto formou môžu bohoslovci kňazského seminára napomôcť rozvoj a rast v duchovnom živote mladých chlapcov, ako aj vzbudiť väčšie nadšenie pre službu, ktorú doma vo farnostiach vykonávajú. 

 

 

diakon Marek Rambala