Nedeľa Dobrého pastiera a Deň otvorených dverí v kňazskom seminári

Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule usporiadal Deň otvorených dverí v nedeľu 30. apríla 2023, ktorá je Nedeľou Dobrého pastiera.

Návštevníci z blízkeho i vzdialeného okolia mali možnosť nazrieť do životného priestoru bohoslovcov Spišskej diecézy a bližšie spoznať ich život v seminári, ako aj samotných seminaristov, ktorí si pre nich pripravili špeciálny program.

 Program Dňa otvorených dverí začal slávnostnou svätou omšou o 9.00 v katedrále, pri ktorej bolo predstavených a prijatých osem bohoslovcov piateho ročníka za kandidátov diakonátu a kňazstva. Svätú omšu celebroval diecézny administrátor, biskup Ján Kuboš, ktorý v homílii vyzdvihol potrebu dobrého pastiera, pretože vidí aj do diaľky, kde už ovečky nedovidia, a preto ich môže viesť. Takýchto pastierov potrebuje aj Boží ľud.

Po svätej omši návštevníkov seminára čakal bohatý program v kňazskom seminári a jeho okolí. V aule sv. Jána Pavla II. si bohoslovci pripravili pre hostí rôzne hudobné vystúpenia, scénky a dialógy, ktorými v krátkosti predstavili život v seminári. Tohtoročný program sa niesol v duchu myšlienok bl. Carla Acutisa. V rámci programu preto zaznel aj špeciálny pozdrav a povzbudenie matky bl. Carla v podobe zvukovej nahrávky. Pre každého účastníka bol pripravený aj obed a po obede nasledovali pred seminárom rôzne aktivity a súťaže pre deti. Rodičia a starší mohli absolvovať prehliadku s výkladom v katedrále, v krypte, kde je pochovaný biskup Ján Vojtaššák, na biskupskom úrade, ako aj v seminári. Zároveň ich na nádvorí seminára čakalo malé občerstvenie s čajom a kávou. Tohtoročný Deň otvorených dverí sa stretol s veľkým záujmom návštevníkov.

Nedeľou Dobrého pastiera bola zároveň zavŕšená aj trojdňová duchovná obnova pre takmer 40 chlapcov stredoškolákov a vysokoškolákov, ktorí už pravidelne prichádzajú do kňazského seminára duchovne pookriať. Okrem duchovného programu, na ktorom sa zúčastnili spolu s bohoslovcami, mali možnosť vypočuť si rôzne zamyslenia a prednášky. Veľmi ochotne sa zapojili aj do rôznych služieb a pomohli tak bohoslovcom v rámci Dňa otvorených dverí.

Celý program sa zavŕšil modlitbou Korunky k Božiemu milosrdenstvu o 15.00 v seminárskej kaplnke sv. Jána Nepomuckého a modlitbou vešpier o 17.00 v katedrále sv. Martina.

 

Marek Rambala / Peter Majda