Nominovaný biskup Mons. František Trstenský slávnostne vyznal vieru a prisahal vernosť katolíckemu učeniu

Na sviatok svätého Františka z Assisi, 4. októbra 2023, novovymenovaný biskup Mons. František Trstenský zložil vyznanie viery a prísahu vernosti. Stalo sa tak na začiatku svätej omše o 17.30 v Katedrále svätého Martina v Spišskej Kapitule za prítomnosti biskupov Mons. Bernarda Bobera, Mons. Jána Kuboša, Mons. Andreja Imricha, kňazov, diakonov, bohoslovcov a Božieho ľudu Spišskej diecézy.

Otec arcibiskup Mons. Bernard Bober v homílii pripomenul, že ak nás Boh osloví, chce, aby sme mu dali všetko alebo nič. V tomto duchu vyzdvihol príklad svätého Františka, ktorý zanechal svoj majetok, aby opravil Boží dom – Cirkev. „Sentire cum Ecclesia“ – „Cítiť s Cirkvou“ je druhá významná vlastnosť tohto svätca, na ktorú poukázal. Tá sa dá dosiahnuť tak, že kňazi budú považovať Cirkev za svoju matku a spoločne s veriacimi budú tvoriť spoločenstvo. V závere pripomenul všetkým zhromaždeným, aby nešpekulovali nad výberom biskupa, ale aby to brali, ako Božiu vôľu. Zároveň prítomných povzbudil, aby sa za novovymenovaného biskupa Františka horlivo modlili.

Na konci slávnosti biskup a diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš poďakoval všetkým zúčastneným a pripomenul termín biskupskej vysviacky, ktorá sa uskutoční 21. októbra o 10:00 v Katedrále svätého Martina v Spišskej Kapitule.

Viac info: https://kapitula.sk/vyznanie-viery-a-prisaha-vernosti-noveho-biskupa/

Andrej Kalík