Nová publikácia Sám sebe záhadou – duchovno-životopisná črta svätého pátra Pia

Svätý páter Pio z Pietrelciny oslovil už mnoho ľudí. Veľkým rozširovateľom úcty k pátrovi Piovi je aj bohoslovec kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka Dávid Holubjak. Kniha s názvom Sám sebe záhadou nie je len obyčajným životopisom o kapucínovi zo San Giovanni Rotondo. Takých je na svete veľa. V knihe sa podelil so svojimi myšlienkami a modlitbami, poznačenými duchovnou zrelosťou a veľkou hĺbkou svätého pátra Pia. Ponúka aj svoj vlastný pohľad na tohto veľkého svätca žijúceho v 20. storočí. Jediným želaním autora je, aby nám jeho dielo pomohlo podrásť k väčšej láske k Ježišovi, a aby nás táto láska hnala k vydaniu svedectva o Pravde, ktorou je Kristus. Kniha vyšla v spolupráci s vydavateľstvom PostScriptum a je dostupná v každom dobrom kníhkupectve.

Knihu si je možné zakúpiť na:

http://www.postscriptum.sk/.../sam-sebe-zahadou-svaety...

https://www.martinus.sk/?uItem=1419013