Obliečka bratov štvrtákov

V kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka, 7.októbra 2020 sa pri svätej omši konala slávnostná obliečka, kedy otec biskup Ján Kuboš požehnal bratom štvrtého ročníka ich reverendy. Títo bohoslovci boli prijatí do seminára v roku 2017, kedy sme si pripomínali 100. výročie zjavenia sa Panny Márie vo Fatime. A ich obliečka pripadla v deň, keď sme slávili spomienku na Ružencovú Pannu Máriu. Aj v kázni otca biskupa Jána zazneli slová, aby sme svoj zrak upriamili práve na Pannu Máriu, ktorá je najväčším vzorom služby pre nás a ktorú právom nazývame Kráľovná anjelov, Kráľovná tých, ktorí sú poslaní, aby slúžili. A tak, aby aj táto reverenda im vždy pripomínala, že sú poslaní, aby slúžili.