Obliečka bratov štvrtákov v bazilike na Mariánskej hore v Levoči

Púť na Mariánsku horu spojená s obliečkou bratov štvrtákov

Púť na Mariánsku horu v Levoči bola tento rok iná ako obvykle. Predovšetkým pre bohoslovcov 4. ročníka, ktorých pri tejto príležitosti Cirkev obliekla do reverend. Diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš požehnal štvrtákom pri svätej omši ich reverendy a oni tak znovu potvrdili svoj súhlas úplne darovať sa Kristovi a jeho Cirkvi. Otec biskup v príhovore poukázal na Pannu Máriu ako na príčinu našej radosti a vyzval všetkých k radostnému ohlasovaniu evanjelia prameniacemu z krstného zasvätenia každého jedného z nás. Štvrtáci sa na túto chvíľu veľmi tešili a túto ich radosť ešte viac umocnila aj prítomnosť ich rodín a známych. Nech je tento vonkajší znak ich sebadarovania Cirkvi aj odrazom ich úplnej vnútornej odovzdanosti Kristovi. Pamätajme na nich v svojich modlitbách, aby boli verní tomu, ktorému sa rozhodli darovať svoje srdce.

bohoslovec Michal Skokan