Obliečka bratov štvrtákov

Bohoslovci z Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule sa v nedeľu 9. októbra 2022 zúčastnili pešej púte na Marianskú horu v Levoči, ktorú si vykonávajú vždy v októbri. Vyvrcholením tejto púte bola svätá omša v Bazilike Navštívenia Panny Márie v Levoči, ktorú celebroval diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš. Pri tejto príležitosti otec biskup Ján požehnal bratom štvrtého ročníka reverendy ako znak ich osobitnejšieho úmyslu darovať sa Kristovi a jeho Cirkvi. 

Obliečku prijali traja bohoslovci: Rastislav Krempaský, Dominik Martinek a Marián Murín. Zahrňme menovaných bohoslovcov do svojich modlitieb, nech ich dobrotivý Pán Boh upevní v ich povolaní.