Odovzdanie relikvie bl. Carla Acutisa vo farnosti Poprad - Veľká

V piatok 24. marca v predvečer Slávnosti Zvestovania Pána bohoslovci spolu s rektorom Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka Petrom Majdom  odovzdali relikviu bl. Carla Acutisa veriacim z farnosti Poprad-Veľká, ktorú spravujú saleziáni. Na začiatku všetkých privítal správca farnosti Dominik Vinš SDB. Slávnostnú svätú omšu celebroval a v homílii sa prihovoril rektor kňazského seminára v Spišskej Kapitule Peter Majda, ktorý na začiatku pri odovzdávaní relikvie povedal:

"Relikviu vám posiela postulátor kauzy svätorečenia tohto populárneho mladého blahoslaveného Nicola Gori na žiadosť pána farára a na základe intervencie postulátora kauzy blahorečenia biskupa Vojtaššáka Petra Jurčagu. Obidvaja vás z Talianska srdečne pozdravujú."

V homílii otec rektor okrem iného zdôraznil, že hoci mladého a dlho očakávaného Carla nebeský Otec rodičom z Milána vzal k sebe do neba, daroval im namiesto neho dvojičky. Súčasťou príhovoru bolo aj audio posolstvo matky bl. Carla Acutisa, ktoré adresovala špeciálne pre mladých z farnosti a oratória v Poprade Veľkej:

"Milí mladí z oratória Poprad-Veľká. Chcela by som Vás všetkých pozdraviť. Viem, že dnes dostanete dar relikvie, budete mať Carla medzi vami a skutočne nie je to náhoda. Pán chce, aby ste aj vy, ako Carlo, kráčali na ceste k svätosti. Nech napodobňovaním Carla aj vy raz dosiahnete nebo, ako to hovorieval Carlo. Sme vždy očakávaní v nebi."

Následne jej posolstvo tlmočil rektor seminára. Zdôraznil jej slová, ktorými vyzýva k láske k Ježišovi žijúcemu v Eucharistii:

"Ježiš nám cez Eucharistiu pomáha zväčšovať túto schopnosť milovať Boha a blížneho. Bez Ježiša to nedokážeme. Eucharistia nám pomáha odporovať pokušeniam, posväcovať sa a rásť v múdrosti, pretože nás Ježiš pripodobňuje na svoj obraz a vštepuje do nás svoje vlastnosti. A tak nás Ježiš pomaly premieňa. Eucharistia je teda veľmi dôležitá."

V závere bohoslužby bol požehnaný aj nový relikviár a bola doň vložená aj relikvia bl. Carla. Tu sa teší zo spoločenstva s rôznymi svätými, ako je sv. Mária Goretti či sv. Pavol z Kríža. Veriaci sa potešili aj brožúrkam o tomto mladom svätcovi, ktoré im priniesli bohoslovci spolu s jeho relikviou. Túto brožúrku s nadšením pripravovali v slovenskom i talianskom jazyku, aby rozšírili úctu k tomuto novodobému svätcovi. Liturgiu doprevádzali nádherné spevy zboru mladých z tejto farnosti.

Andrej Dominik/Peter Majda