Odpustová slávnosť s lektorátom

Vo štvrtok 16. mája 2024 sa na pôde spišského kňazského seminára v kaplnke sv. Jána Nepomuckého uskutočnila odpustová slávnosť spoločne s vysluhovaním ministéria lektorátu. Zúčastnili sa jej predstavení kňazského seminára, bohoslovci, zamestnanci seminára a biskupského úradu, no aj kňazi z okolia a rehoľné sestry zo Spišskej Kapituly. Slávnostným kazateľom a hlavným celebrantom bol otec biskup Mons. Ján Kuboš. Celá bohoslužba bola odvysielaná prostredníctvom Rádia Lumen.

Úcta k Jánovi Nepomuckému je dosť rozšírená nielen na Spiši. Svedčia o tom aj kostoly v obciach Klčov alebo Nemešany, ktorých patrocíniá patria takisto tomuto svätému. O to viac v kňazskom seminári, keďže spomínaný svätec je mimo iného aj patrónom kňazov a spovedníkov. Okrem iných čností, vynikal v čnosti mlčanlivosť až do takej miery, že odmietol porušiť spovedné tajomstvo aj na úkor vlastného života. Toto poslanie majú všetci kňazi a pripravujú sa na to už v seminári tým, že pravidelne každý večer a počas duchovných obnov dodržujú siletium sacrum – posvätné ticho. Na túto skutočnosť poukázal aj otec biskup vo svojej homílii, keď povedal, že na to, aby sme mohli počúvať, je nevyhnutné ticho. Avšak nie len ticho vonkajšie, ale aj vnútorné. To nám vytvára v srdciach priestor pre hlas Ducha Svätého, ktorý sa k nám prihovára. No a ako jednoduchšie zachytiť Boží hlas, ak nie cez Božie slovo.

V rámci odpustovej slávnosti prebehlo aj vyslúženie mistéria lektorátu Marekovi Kurtulíkovi z Vavrečky a Pavlovi Vilčekovi z Kežmarku, ktorí sú bohoslovcami 3. ročníka. Ich úlohou je v liturgickom zhromaždení čítať Božie slovo. Pamätajte na nich vo svojich modlitbách.

Andrej Kalík