Odpustová slávnosť sv. Jána Nepomuckého

Nakoľko v tomto roku pripadol deň liturgickej spomienky na sv. Jána Nepomuckého na Siedmu veľkonočnú nedeľu, oslávili sme patróna kaplnky nášho kňazského seminára na nasledujúci deň, v pondelok 17. mája. Samotnému sláveniu predchádzala deväťdňová príprava, počas ktorej sme sa modlili deviatnik k sv. Jánovi Nepomuckému. Hlavným celebrantom slávnostnej svätej omše bol diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš, koncelebroval emeritný biskup Mons. Andrej Imrich, predstavení kňazského seminára a ďalší kňazi. V homílii sa zúčastneným prihovoril Patrik Taraj, osobný tajomník diecézneho administrátora. Témou príhovoru boli tri druhy modlitby, pričom vyzdvihnutá bola dôležitosť meditácie a kontemplácie v živote kňazov a zasvätených osôb. Na záver svätej omše rektor seminára Peter Majda poďakoval obom otcom biskupom za to, že im na seminári záleží, čo dávajú najavo hlavne svojimi návštevami a svätou omšou vždy počas spovednej stredy (každý druhý týždeň). Pri svätej omši spievala Schola cantorum nášho kňazského seminára pod vedením Petra Hovanca, o organový sprievod sa postaral Dávid Olexa.

Svätý Ján Nepomucký býva na sochách znázornený so svätožiarou s piatimi hviezdami. Toľko písmen má latinské slovo "Tacui," čo znamená mlčal som. Zo životopisu svätca je známe, že zomrel práve kvôli obrane spovedného tajomstva. Preto sa vždy pri pohľade na sochu tohto mučeníka, ktoré sa vo veľkom počte nachádzajú pri mostoch, riekach a cestách môžeme sami seba pýtať, či nehovoríme vtedy, keď máme mlčať a nemlčíme vtedy, keď máme hovoriť. Či niekedy nehovoríme zo strachu a nemlčíme zo zbabelosti.

 

bohoslovec Marián Marhefka