Odpustová slávnosť sv. Jána Nepomuckého

V utorok 16. mája 2023 na sviatok sv. Jána Nepomuckého sa v našej seminárnej kaplnke, ktorá je práve zasvätená tomuto svätcovi, konala odpustová slávnosť. Na túto slávnosť sme sa pripravovali už vopred novénou k svätému Jánovi Nepomuckému. Hlavným celebrantom slávnostnej svätej omše, ktorá bola vysielaná prostredníctvom Rádia Lumen, bol biskup, diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš. Prítomný bol aj emeritný biskup Mons. Andrej Imrich spolu s predstavenými kňazského seminára a ostatnými kňazmi pôsobiacimi na Spišskej Kapitule. V homílii sa zúčastneným na bohoslužbe v kaplnke, a aj poslucháčom Rádia Lumen, prihovoril Vsdp. Miroslav Šidlo, vicerektor Kňazského seminára svätého Gorazda v Nitre. Zdôraznil myšlienky a krásu služobného kňazstva, ktoré môžeme vidieť aj na živote sv. Jána Nepomuckého. Zároveň zdôraznil podobnosť jeho obetavého života so životom Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka a pátra Josefa Toufara, ktorí boli obeťami komunistického prenasledovania Katolíckej cirkvi. Podľa ich príkladu je potrebné byť poctivými vo svojej práci, robiť veci s radosťou, robiť ich z lásky a robiť ich poriadne, teda prežívať každý jeden deň tak, akoby bol náš posledný. Na svätej omši boli prítomní aj zástupcovia katolíckeho Rádia Lumen a rehoľné sestry svätého Kríža, ktoré pôsobia na Spišskej Kapitule. Na záver nám otec biskup udelil požehnanie s relikviou svätého Jána Nepomuckého.

 

bohoslovec Gregor Baláž