ON LINE VYUČOVANIE

Všetkým pedagogickým zamestnancom a študentom oznamujeme, že do konca októbra 2020 bude výučba na Teologickom inštitúte fungovať formou „on line“.

Na túto formu vyučovania budete môcť využívať viaceré možnosti:
(https://whereby.comhttps://jitsi.org/https://zoom.ushttps://www.microsoft.com/sk-sk/microsoft-365/microsoft-teams/free,…)

Jednotliví pedagógovia vás budú kontaktovať o spôsobe, kedy a ako sa budete vyučovať. Kontakty na pedagógov nájdete tu:  
(https://ks.kapitula.sk/sk/pedagogovia).

Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskom Podhradí totiž vstupuje do dobrovoľnej domácej izolácie dňom 11.10.2020. Izolácia bude trvať 10 dní - do 20.10.2020, v prípade potreby aj dlhšie.

V tomto období budú nepedagogickí zamestnanci pracovať v obmedzenom režime, podľa pokynov svojich nadriadených.

O prípadných zmenách vás budeme včas informovať.