OZNAM - VÝNIMOČNÉ OPATRENIA

Oznamujeme všetkým pedagógom, zamestnancom a študentom, že v záujme zvýšenej ochrany zdravia pred COVID-19 v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka KU a na Teologickom inštitúte KU v Spišskom Podhradí platia až do odvolania výnimočné opatrenia: 

  1.  vstup do priestorov kňazského seminára je cudzím osobám zakázaný

  2. študenti majú zmenenú formu štúdia na dištančnú

  3. pedagógovia a niektorí administratívni pracovníci pracujú z domu

  4. neorganizujú sa žiadne akademické podujatia

  5. v kaplnke sa slúžia sväté omše len pre bohoslovcov

  6. pre ubytovaných v kňazskom seminári platia osobitné prísne opatrenia obmedzujúce kontakt s vonkajším prostredím

   7. v kontakte s vonkajším prostredím sa používajú ochranné prostriedky.