Pamätný deň božieho služobníka biskupa Jána Vojtaššáka

Ubehlo 102 rokov od pamätnej chvíle kedy boli v Nitre 13. februára 1921 vysvätení prví traja slovenskí biskupi. Boli to Ján Vojtaššák, Karol Kmeťko a Marián Blaha.

Pri tejto príležitosti sa v pondelok 13. februára 2023 zišli v kaplnke sv. Jána Nepomuckého v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka biskupi, kňazi, seminaristi, rehoľníci i laici, aby si pripomenuli túto mimoriadne dôležitú udalosť pre Spišskú diecézu a poďakovali Bohu za pastiera, ktorého mala diecéza v osobe Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka.

Slávnosť celebroval diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš, koncelebrovali emeritný biskup Mons. Andrej Imrich a rektor kňazského seminára Peter Majda. V homílii sa prítomným i poslucháčom rádia Lumen v priamom prenose prihovoril vicerektor kňazského seminára Michal Janiga. Zdôraznil veľkosť daru, ktorý Spišská diecéza dostala v mladom biskupovi Jánovi Vojtaššákovi, ktorý ju viedol niekoľko desaťročí a po svojom zatknutí za ňu 15 rokov prinášal obetu vo väzniciach a vo vyhnanstve. Pripomenul, že Spišská diecéza aj v týchto dňoch očakáva menovanie diecézneho biskupa, nakoľko je biskupský stolec od smrti Mons. Štefana Sečku uprázdnený. Preto prosíme Pána, aby diecéze daroval horlivého a obetavého pastiera, akým bol Boží sluha biskup Ján Vojtaššák.

Záznam homílie a celej liturgickej slávnosti si môžete vypočuť v archíve Rádia LUMEN.