Panna Mária Zázračnej medaily prišla do kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka

V roku 1830 sa Panna Mária zjavila francúzskej rehoľníčke, dnes už svätej Kataríne Labouré. Počas tohto zjavenia ju Panna Mária poprosila, aby sa dali raziť malé medaile na ktorých bude nápis: „Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame.“ Každý kto bude nosiť túto medailu, obsiahne hojné milosti na jej materinský príhovor. Kvôli mnohým zázrakom, ktoré sa prostredníctvom tejto medaily začali diať, dostala pomenovanie „zázračná“.  O niekoľko rokov neskôr pápež Pius X. schválil Združenie zázračnej medaily, ktoré sa pomaličky začalo šíriť do celého sveta. Toto združenie vzniklo aj na Slovensku, konkrétne v Košiciach v roku 2009 a je úzko spojené s kaplnkou Panny Márie zázračnej medaily, ktorá putuje po mnohých rodinách na celom svete a teraz už aj v našom kňazskom seminári.                                                                                                  

Dňa 27. marca 2023 sme túto kaplnku prijali aj do nášho seminárneho spoločenstva, a tak sme ako seminaristi spolu s predstavenými vstúpili do tohto združenia a stali sme sa jeho všeobecnými členmi. Túto kaplnku nám priniesla vincentínska rodina, konkrétne sestra Gemma a Samuela, a tiež direktor P. Jozef Noga CM. Pre náš seminár si pripravili prednášku, v ktorej nám porozprávali o význame tohto združenia a potrebe mariánskej úcty v kňazskom živote. Po prednáške nasledovala svätá omša, ktorú celebroval páter Jozef Noga CM. V jej závere požehnal túto kaplnku a slávnostne ju odovzdal do rúk otcovi rektorovi.                                

Každý kňaz potrebuje vo svojom kňazskom živote Pannu Máriu. Veríme, že jej prítomnosť v našom seminári bude napomáhať budúcim kňazom pri ich formácii na túto vznešenú úlohu. Úprimne sa tešíme, že je od tohto dňa Matka Božia takýmto spôsobom medzi nami, a že sa znova môžeme zamýšľať nad jej čnosťami a tak lepšie nasledovať jej Syna. 

bohoslovec Dávid Holubjak