Pastoračný víkend u bratov minoritov v Bratislave a exkurzia v televízii Lux

V dňoch od 27. 10. do 30. 10. 2023 boli bohoslovci tretieho ročníka spolu s otcom vicerektorom na pastoračnom víkende v Bratislave, ktorý spojili s exkurziou v TV Lux. Urobili tak v rámci predmetu “Nové formy evanjelizácie”. So svojimi zážitkami sa podelili sami takto:

Prichýlili nás bratia Minoriti vo farnosti sv. Michala archanjela v Karlovej Vsi – mestská časť Bratislavy. S nimi sme prežili krásny víkend plný duchovných rozhovorov a spoznávania farnosti, v nedeľu sme sa zúčastnili detskej svätej omše a ďalšej farskej svätej omše. Veľmi milo nás prekvapila farská aktivita - káva s farnosťou - na ktorej sa zúčastnilo množstvo rodín, mladých a ostatní veriaci, s ktorými sme mohli vytvoriť príjemné spoločenstvo. 

V sobotu sme navštívili rehoľné sestry svätého kríža v Podunajských Biskupiciach, kde momentálne pôsobí veľa sestier, ktoré v minulosti slúžili na Spišskej Kapitule a povzbudili nás svojím duchovným životom i svojou radosťou z povolania. Na tomto mieste sme si uctili aj relikvie blahoslavenej sestry Zdenky. V sobotu poobede sme navštívili pútnické miesto Mariánka a v nedeľu sme spoznávali historické centrum Bratislavy. 

V Bratislavskej arcidiecéze vypomáha aj náš spišský kňaz Tomáš Tarčák, ktorý nás milo prijal u seba na fare a priblížil nám svoju pastoračnú skúsenosť vo farnosti Bratislava - Dúbravka, kde momentálne pôsobí.  

Hlavným bodom nášho pastoračného výjazdu bola návšteva televízie Lux, kde nás milo privítali a ukázali nám zákulisie toho, čo vidíme na obrazovke. Mali sme možnosť vidieť štúdiá, kde sa nahrávajú relácie, ukázali nám ako prebieha strihanie videí a úprava zvuku. Nahliadli sme do serverovne i do kancelárií jednotlivých zamestnancov. Tí sa s nami podelili o skúsenosti s ich prácou v televízií ale i s výzvami, s ktorými sa stretávajú pri každodennej tvorbe hodnotného obsahu na televízne obrazovky.

V tieto dni sme sa presvedčili o tom, že radostná zvesť evanjelia sa dá šíriť aj novými pastoračnými formami, prostredníctvom televízie, či iných technológií, ktoré nám prináša dnešná doba. Jedinečnou formou evanjelizácie však aj naďalej ostávajú zvlášť osobné stretnutia s ľuďmi, pri ktorých spoznávame ich život a tešíme sa spolu s nimi. 

Chceme sa poďakovať pátrom minoritom - Luciánovi, Jaroslavovi a Petrovi, že nás medzi seba prijali a vytvorili nám rodinné zázemie. Nech ich prácu pre Božie kráľovstvo Pán bohato odmení, a tiež všetkým, ktorí nás prijali počas tohto pastoračného výjazdu.

bohoslovci 3. ročníka - Lukáš, Pavol a Marek