Pastorálno-medicínska prax diakonov v nemocnici v Trstenej

Diakoni Spišskej diecézy si v druhom júlovom týždni od 10. júla do 14. júla 2023 vykonali pastorálno-medicínsku prax v NsP Trstená. Táto prax sa koná na základe dlhoročnej spolupráce Kňazského seminára s Trstenskou nemocnicou. Diakoni, ktorí sa pripravujú na kňazskú službu, už od roku 1990 prichádzajú do tejto nemocnice každoročne za účelom pastorálno-medicínskej praxe.

Vedenie nemocnice umožnilo túto prax aj tohto roku a vďaka vynikajúcemu personálu mohli diakoni navštíviť všetky oddelenia a pozhovárať sa aj s pacientmi. S diakonmi je vždy na praxi prítomný aj rektor kňazského seminára.

Pastoračná prax v nemocnici je pre týchto študentov v poslednom ročníku vynikajúcou príležitosťou na syntézu ich povolania a veľkým pastoračným obohatením. Vďaka nej môžu hlbšie nazrieť do lekárskeho povolania a povolania zdravotníka. Zanecháva to v nich odozvu obdivu a úcty voči lekárom a zdravotníkom, ako aj  lepšie pochopenie trpiacich a chorých ľudí.

Okrem praxe v nemocnici počas týždňa diakoni navštívili aj 5 farností - Krušetnica, Trstená, Brezovica, Liesek a Mútne - kde vždy večer počas svätej omše jeden z diakonov mal homíliu a po svätej omši mali možnosť pozhovárať sa s veriacimi, s miništrantmi i s kňazmi.