Pešia púť na Mariánsku horu v Levoči a obliečka bratov štvrtákov

Bohoslovci z Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule v nedeľu 8. októbra 2023 si vykonali pešiu púť na Marianskú horu v Levoči, ktorá sa koná každoročne v októbri. Spolu s bohoslovcami putovali aj setričky Svätého kríža a špirituál František Fudaly aj rektor Peter Majda.

Vyvrcholením tejto púte bola svätá omša v Bazilike Navštívenia Panny Márie v Levoči, ktorú celebroval biskup, diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš. Pri tejto príležitosti otec biskup Ján požehnal bratom štvrtého ročníka reverendy ako znak ich osobitnejšieho úmyslu darovať sa Kristovi a jeho Cirkvi. Na svätej omši boli prítomní aj mnohí príbuzní bohoslovcov.

Obliečku prijali traja bohoslovci: Gregor Baláž, Peter Kalafut a Jakub Pakos. Zahrňme menovaných bohoslovcov do svojich modlitieb, nech ich dobrotivý Pán Boh upevní v ich povolaní.