Pomoc bohoslovcov pod záštitou charity

Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule svoju pomoc utečencom z Ukrajiny koordinuje podľa požiadaviek charitatívnych organizácií. V spolupráci so Spišskou katolíckou charitou boli bohoslovci tohto seminára vo štvrtok 24. marca 2022 na hraniciach s Ukrajinou pomáhať ako dobrovoľníci.

Spišská katolícka charita bola od začiatku prítomná na hraniciach, aby pomáhala tým, ktorí to potrebujú. Na hraniciach v obci Veľké Slemence jej miestna samospráva vyšla v ústrety spolu s gréckokatolíckou farnosťou a školou. V ich priestoroch má charita dočasný sklad potravín, šatstva a hygienických potrieb pre utečencov. Práve túto materiálnu pomoc pomáhali bohoslovci spišského kňazského seminára distribuovať na miesta, kde sú utečenci ubytovaní.

Okrem toho chodia predstavení kňazského seminára s bohoslovcami počas týždňa v poobedňajších hodinách v rámci voľného času pomáhať pri triedení rôznej materiálnej a potravinovej pomoci do Popradu.

Seminaristi každý deň vkladajú do spoločných modlitieb, sebazaprení a duchovných aktivít aj úmysly za pokoj a mier. Aj takýmto spôsobom chcú vyprosiť pokoj na Ukrajine.

Peter Majda