Požehnanie multimediálnej miestnosti

V štvrtok 25. februára 2021 po večernej svätej omši sa v našom seminári slávnostne otvorila nová multimediálna miestnosť, ktorú požehnal náš diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš. Multimediálna miestnosť bola zriadená na základe aktuálnej situácie, ktorú si vyžaduje súčasná pandémia COVID-19, aby bolo umožnené vzdelávanie študentom, ktorí nemôžu byť na prezenčnej výučbe. Vzhľadom na súčasné hygienické opatrenia sa toto slávnostné otvorenie uskutočnilo, len v úzkom okruhu vedenia seminára, zástupcov štúdijného oddelenia a seminaristov.

 

bohoslovec Pavol Gužiniak