Požehnanie príbytkov

V posledný vianočný deň na sviatok Krstu Krista Pána sa v našom seminári konala koľada - požehnanie ubytovacích priestorov bohoslovcov, kňazov, ako aj iných priestorov, v ktorých pracujú naši predstavení, či zamestnanci. Toto požehnanie viedol vicerektor kňazského seminára Michal Janiga.