Požehnanie siatín

A tak ani ten, čo sadí, nie je nič, ani ten, čo polieva, ale Boh, ktorý dáva vzrast. (Kor 3,7) Preto aj my v seminári sme prosili Pána spoločnou prosebnou modlitbou o požehnanie zasiatych plodín. V jednotlivých modlitbách sme prosili Pána, aby nám požehnal siatiny, ochránil zem od škodcov, doprial dobré počasie a potrebný dážď, a tak sa mohli tešiť z jeho darov.

 

bohoslovec Jozef Mizerák