Požehnávanie obnovených priestorov

Prvý októbrový víkend sa v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka niesol v duchu osláv 30-teho výročia znovuotvorenia seminárnych brán pre kandidátov kňazstva. Presne 3. októbra v roku 1990 začal nový akademický a formačný rok na Spišskej Kapitule po dlhých 40-tich rokoch komunistického útlaku. Program osláv bol rozdelený do dvoch dní. V sobotu sa rannou svätou omšou s formulárom za poďakovanie Bohu otvoril program osláv. Podvečer pokračoval slávnostnými vešperami. Po slávnostných vešperách sa všetci prítomní presunuli do  malej auly kňazského seminára, kde sa uskutočnilo požehnanie obnovených priestorov a odhalenie obrazu Spišského biskupa Františka Tondru, ktorého meno bude niesť práve malá aula kňazského seminára. Na slávnostnom programe poďakovali predstavení pozvaným hosťom za dlhoročnú obetavú prácu pre kňazský seminár a odovzdali im pamätné medaile. Medzi ocenenými boli: Spišský diecézny biskup Štefan Sečka, emeritný rektor seminára Mons. Jozef Jarab, Prof. Amantius Akimjak, komunita milosrdných sestier Svätého Kríža a ďalší. Práve emeritný rektor v svojom príhovore zaspomínal na obdobie spred 30-tich rokov ako spolu s vtedajším vicerektorom Štefanom Sečkom začali budovať zničené priestory seminára prakticky od nuly. Veľkou pomocou v tom čase bol aj obetavý veriaci ľud diecézy, ktorý na autobusoch po víkendoch prichádzal vo veľkom počte aby sa mohla začať formácia nových kňazov pre Spišskú, Košickú a Rožňavskú diecézu. Na druhý deň bohoslovci a predstavení seminára podnikli už tradičnú pešiu púť k levočskej Panne Márii. Táto púť bola už 30-ta v novodobej histórii seminára. Pútnici ju obetovali za upevnenie svojich kňazských  povolaní ale aj za všetkých profesorov, zamestnancov a dobrodincov kňazského seminára či súčasných, bývalých či zosnulých. Na Mariánskej hore v Levoči sa konala súkromná svätá omša, ktorú celebroval rektor seminára vsdp. Peter Majda a v homílii sa prihovoril vicerektor vsdp. Michal Janiga. Púť aj oslavy 30-teho výročia boli zakončené slávnostnými vešperami a po nich ešte bohoslovci v tichej modlitbe chvíľu ostali pri svojej nebeskej Matke.

 

Bohoslovec Michal Skokan