Požehnávanie príbytkov

Po príchode všetkých bohoslovcov naspäť do kňazského seminára po vianočnej liturgickej praxi sa v našom seminári konala koľada - požehnanie ubytovacích priestorov bohoslovcov, kňazov, ako aj iných priestorov, v ktorých pracujú naši predstavení, či zamestnanci. Toto požehnanie viedol špirituál kňazského seminára František Fudaly.