Pozvánka na diakonskú vysviacku

Diakonská vysviacka našich spolubratov v piatom ročníku sa uskutoční

15. júna 2023 o 15.00.
Srdečne vás pozývame!