Pozvánka na kňazskú vysviacku

Kňazská vysviacka našich spolubratov diakonov sa uskutoční v sobotu

17. júna 2023 o 10.00.
Srdečne vás pozývame!