Liturgia domácej cirkvi na Veľkonočné trojdnie 2020

Liturgia domácej cirkvi - tak sa volá pomôcka k lepšiemu prežívaniu Veľkonočného trojdnia v domácom prostredí. Mnohé rodiny sa pýtajú, ako užitočne a lepšie prežívať slávenie Veľkonočného trojdnia v súčasnej pandemickej situácii, keď sa nemôžu zúčastňovať verejných bohoslužieb. Ponúkame Liturgiu domácej cirkvi, ktorú zostavil náš profesor biblika František Trstenský. Táto liturgia je zvlášť odporúčaná diecéznym biskupom Mons. Štefanom Sečkom i arcibiskupom - metropolitom Mons. Bernardom Boberom.

 

LITURGIA DOMÁCEJ CIRKVI

AKO SI VZBUDIŤ DOKONALÚ ĽUTOSŤ