Púť bohoslovcov - Nepomuk, Praha, Velehrad

Bohoslovci kňazských seminárov z celého Slovenska, Moravy a Čiech sa opäť stretli na Velehrade. Spoločne sa zúčastnili slávenia svätej omše, ktorú celebroval pražský arcibiskup - metropolita Mons. Ján Graubner. V homílii sa bohoslovcom prihovoril arcibiskup košickej eparchie Vladyka Cyril Vasiľ SJ. 

Pár dní pred týmto stretnutím, bohoslovci Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka, si vykonali púť po stopách ich patróna, sv. Jána Nepomuckeho, do jeho rodiska Nepomuk. Navštívili kostol sv. Jakuba, kde bol sv. Ján pokrstený a taktiež kostol, ktorý je zasvätený tomuto ich patrónovi, sv. Jánovi Nepomuckemu. 

Na ceste späť na Velehrad, sa bohoslovci zastavili v Prahe, kde mali možnosť aj vďaka rektorovi miestneho kňazského seminára Jánovi Kotasovi bližšie spoznať mnohé pamiatky a zaujímavosti, ktoré sa tu nachádzajú. Jedným z miest, ktoré bolo v prioritnom záujme bohoslovcov navštíviť bolo miesto na Karlovom moste, kde sv. Jána Nepomuckeho zhodili do rieky Vltavy.

Táto ich púť vyvrcholila spomínaným stretnutím bohoslovcov Čiech, Moravy a Sloveska na Velehrade. Počas tohto stretnutia na Velehrade, bohoslovci boli ubytovaní v neďalekej farnosti Boršice, v ktorej pôsobí kňaz Spišskej diecézy vdp. Anton Kasan. Vďaka jeho iniciatíve a dobrosrdečnosti miestnych farníkov, rodiny tejto farnosti poskytli svoje domovy a prijali seminaristov k sebe počas celého víkendu.

Rektor Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka Peter Majda vyslovuje pánovi farárovi vdp. Antonovi Kasanovi a zvlášť rodinám, ktoré prijali bohoslovcov, svoje úprimné poďakovanie a zvoláva na nich hojné Božie požehnanie.

 

diakon Marek Rambala