Púť do Ríma a duchovná kytica pre Svätého Otca

V stredu 5. júna 2024 na generálnej audiencii v Ríme odovzdali Svätému Otcovi Františkovi duchovnú kyticu naši seminaristi, diakoni a predstavení Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule. Bohoslovci sprevádzajú duchovne slovenských biskupov v Ríme pri príležitosti ich návštevy Ad limina apostolorum.

Zároveň v rámci Roka modlitby putujú po  pápežských bazilikách, aby sa modlili za upevnenie v povolaní a tiež aby vyprosili nové kňazské povolania.

Duchovnou kyticou chceli Svätého Otca srdečne pozdraviť a vyjadriť mu podporu a duchovnú blízkosť. Duchovná kytica obsahuje tisíce rôznych modlitieb, svätých omší, svätých prijímaní, adorácii a rôznych sebazaprení, ktoré bohoslovci a predstavení seminára obetovali pre Svätého Otca od októbra minulého roku.

"Svätý Otče, aj naďalej sa za Vás modlíme a prosíme o Vaše apoštolské požehnanie pre náš seminár, ako aj pre každého z nás", zakončujú duchovnú kyticu bohoslovci zo Spiša.

Svätý Otec prijal duchovnú kyticu s vďačnosťou a veľkým dojatím, a po spoločnej fotografii s bohoslovcami všetkým požehnal.

Okrem pápežských bazilík bohoslovci navštívili aj Dikastérium pre kauzy svätých, kde ich o procesoch blahorečenia a svätorečenia informoval relátor P. Szczepan T. Paśkiewicz a postulátor kauzy blahorečenia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka ICDr. Peter Jurčaga.

-pm-