Pešia púť na Mariánsku horu v Levoči

Mariánska pešia púť je neoddeliteľnou súčasťou začiatku každého akademického roka pre bohoslovcov. Výnimkou to nebolo ani tohto roku. Púte sa zúčastnili okrem bohoslovcov aj predstavení kňazského seminára spolu s rehoľnými sestrami. Tento rok bol niečím výnimočný, bola to už tridsiata jubilejná púť v novodobej existencii seminára. Púť sa niesla v priateľskej a hlavne modlitbovej mariánskej atmosfére, ktorá nás doviedla až na Mariánsku horu v Levoči. V Bazilike Navštívenia Panny Márie sme spoločne slávili svätú omšu, po ktorej nasledovali slávnostné vešpery. Spoločne sme ďakovali za 30 rokov činnosti obnoveného kňazského seminára, za predstavených, za kňazov, ktorí z neho vyšli i za dobrodincov, a prosili sme Pannu Máriu o silu a ochranu do ďalších dni.

 

bohoslovec Denis Čižmár