Renovácia seminárnych priestorov

Určite poznáte známe prirovnanie, ktoré sa často používa, keď je niekde veľa práce, povie sa, že "je tu roboty ako na kostole". Tieto slová platia aj o našom Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule. Každá vec sa po čase opotrebuje a vyžaduje si opravu. Preto sme sa tento rok spoločne pustili do opravy izieb na treťom poschodí, na ktorých bývajú bohoslovci počas ich školského a formačného roka. Pri tejto príležitosti sme nevynechali ani redakciu nášho časopisu Brázda, ktorá si taktiež vyžadovala isté úpravy. Do stavebných prác sa zapojili samotní bohoslovci, ale predovšetkým robotníci, ktorí zanechali po sebe skvele odvedenú prácu.

Týmto sa im chceme vrúcne poďakovať a to predovšetkým najväčšiemu nášmu sponzorovi pánovi Mariánovi Grígeľovi a jeho firme z Námestova, robotníkom-murárom z Beňadova a z Klina, ktorých zamestnáva Peter Triebeľ. Ďakujeme aj Michalovi Bugajovi z Námestova, ktorí nám pomáha s kladením novej podlahy. Taktiež nesmieme zabudnúť na firmu pána Jagelku zo Zubrohlavy, ktorý vykonáva výmaľbu izieb a radiátorov. Nech ich dobrotivý Pán obdarí mnohými milosťami za ich dobre odvedenú prácu pre náš kňazský seminár.

Všetkým vyslovujeme: Úprimné Pán Boh zaplať!

 

bohoslovec Dávid Holubjak