Rozlúčka so sestrou Felíciou

„Chlapci, moji zlatí...“ aj tieto slová zazneli nejednému bohoslovcovi. Dnes 10. marca sme na krátky čas prerušili vyučovanie a spoločne sme sa všetci bohoslovci a predstavení presunuli do kláštora sestier sv. Kríža. Pýtate sa prečo ? Nadišiel deň, ktorý asi nie je priam vytúžený v živote kňaza či rehoľnej sestry. Deň, kedy sa treba rozlúčiť a posunúť sa ďalej. Takýto deň nastal aj v živote našej sestry Felície, ktorá bola preložená do Podunajských Biskupíc. V mene bohoslovcov a predstavených sa jej poďakoval hlavný duktor a nechýbala ani pieseň bohoslovcov a slová povzbudenia od sestry „Buďte dobrí, a všetko ostatné sa k tomu pridá.“ Aj tieto záverečné slová sestry Felície budú v našich ušiach rezonovať ešte dlhú dobu. Prajeme jej veľa síl, pevného zdravia v jej službe na novom mieste a pamätáme na ňu v modlitbách.

 

bohoslovec Lukáš Filický