Rozlúčkové vešpery

V podvečer Slávnosti Najsvätejšej Trojice sa bohoslovci s predstavenými Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka zúčastnili na rozlúčkových vešperách s bratmi diakonmi, ktorí sa pri tejto príležitosti lúčili po šiestich rokoch teologických štúdií.
Pán diakon Stanislav Lopatovský všetkých prítomných povzbudil v príhovore, aby mali neustále na pamäti vernosť, ku ktorej nás Pán pozýva. Kráčanie na ceste povolania ku kňazstvu si vyžaduje nepretržité prehĺbovanie duchovného života, s pohľadom upretým na Krista, ktorý je pre každého kresťana vzorom svätosti a vernosti až do konca.
Bratia diakoni všetkých povzbudili i k tomu, aby sme všetci navzájom na seba pamätali v modlitbách a na príhovor Panny Márie kráčali za Dobrým pastierom.

Na pamiatku bratia diakoni venovali pre seminár nový relikviár, v ktorom budú uložené vzácne relikvie svätých apoštolov Filipa a Jakuba.
Pamätajme na nich vo svojich modlitbách.