Rozlúčkové vešpery našich diakonov

V nedeľu 19. mája 2024 naši 8 diakoni mali posledný krát spoločné vešpery v katedrále sv. Martina. Slávnostnými vešperami o 17.00 sa ukončila ich služba v kňazskom seminári, kde počas celého roka okrem štúdia slúžili aj pastoračne kázaním na slávnostných vešperách každú nedeľu v katedrále, príhovormi a homíliami v seminári v sobotu ráno a v sobotu večer, ako aj homíliami do Rádia Lumen. Ich diakonská služba zahŕňala aj službu v domove pre kňazov a seniorov v Spišskej Kapitule.

Diakoni budú mať budúci týždeň štátne skúšky, a potom 5-dňové duchovné cvičenia v exercičnom dome vo Wadowiciach. Z celého srdca im ďakujeme za ich službu a modlíme sa za nich, aby ich Pán zahŕňal svojim bohatým požehnaním aj v ich kňazskej službe, na ktorú už o niekoľko týždňov nastúpia.

-pm-