Seminaristi prispeli k dobru vlastnou krvou

Seminaristi Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule boli po troch mesiacoch opäť darovať v Levoči. Tento skutok dobročinnej lásky uskutočnili spoločne s rektorom kňazského seminára Petrom Majdom v utorok 27. februára 2024. Pre bohoslovcov je tento humánny čin príležitosťou k opravdivému kresťanskému svedectvu a konaniu dobrých skutkov. Je to zároveň výsledok ich ľudskej a duchovnej  formácie v kňazskom seminári. Spolu darovali 5,5 litra krvi pre tých, ktorí to budú potrebovať.

Rektor kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka Peter Majda v mene všetkých predstavených a bohoslovcov vyjadruje aj týmto spôsobom vďaku celému personálu transfúzneho oddelenia v Levoči za ich otvorenosť a službu v prospech záchrany ľudských životov. Veríme, že seminaristi  budú môcť aj naďalej pomáhať ľuďom takouto formou a svedčiť o hodnote ľudského života.