Seminárska kvapka krvi

Bohoslovci Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule boli spolu s rektorom v utorok 7. novembra 2023 darovať krv v Levoči. Z 13-tich darcov boli dvaja prvodarcovia.

Na toto oddelenie do Levoče chodia bohoslovci darovať krv od obnovenia kňazského seminára na Spišskej Kapitule v roku 1990. V tom čase boli počty bohoslovcov vyššie a vyššie boli aj počty darcov krvi, ale vzhľadom na celkový počet bohoslovcov sa nestalo, žeby takmer jedna polovica bohoslovcov zo spišského seminára darovala krv v jeden deň, ako tomu bolo práve teraz.

Takmer vo všetkých krajinách sa snažia motivovať darcov, aby chodili darovať krv pravidelne rôznymi sloganmi a heslami, ako napríklad: Daruj krv, zachrániš život! Spende blut, abfahrt gut! (Daruj krv, dobre vyštartuj) a pod. Seminaristov k tomuto činu motivuje nezištná láska a ochota pomôcť. Niektorých motivuje aj fakt, že ich najbližší príbuzní potrebovali v minulosti krv od darcov krvi. Robia tak z vďačnosti a podľa vzoru Ježiša Krista, ktorý ľuďom pomáhal, uzdravoval ich, dobre robil a s veľkou ľudskosťou i milosrdenstvom pristupoval ku každému, kto ho prosil.

Medzi prvodarcov patril aj náš diakon Dávid Holubjak, ktorý sa po šesť ročnom presviedčaní konečne rozhodol pripojiť ku skupine tých, ktorí chodia darovať krv pravidelne. Prispeli k tomu zdravotné problémy jeho blízkych, ktorí súrne potrebovali krv. O svojich motívoch pre darovanie krvi hovorí toto:

„Položil som si vtedy otázku: A čo ak by tu krv nemali? Tých, ktorých mám rád, by tu už nemuseli byť...“ "To ma povzbudilo k tomu, aby som aspoň takýmto spôsobom pomohol tým, ktorí to potrebujú." 

Pekné je jeho svedectvo aj o jeho prežívaní prvého darovania krvi:

„Svoje prvé darovanie som prežíval s istou dávkou strachu, keďže nemám vôbec rád ihly. Nakoniec som bol veľmi rád, že som tento strach prekonal a tak mohol prispieť k záchrane ľudského života. Byť kresťanom znamená dávať sa druhým, tak ako to urobil aj Ježiš na kríži. Darovanie krvi je jedným z mnohých spôsobov, ako sa kresťan môže darovať. Je to však spôsob, ktorý stojí za to podstúpiť.“