Spišská diecéza má osem novokňazov

V sobotu 15. júna 2024 sa v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule konala kňazská vysviacka. Vkladaním rúk  a konsekračnou modlitbou spišského biskupa Mons. Františka Trstenského bolo vysvätených osem novokňazov.

Novokňazmi sa stali: Andrej Dominik z Popradu-Veľkej, Peter Filip zo Spišskej Novej Vsi, Dávid Holubjak z Mútneho, Peter Hovanec z Milpoša, František Kapusta z Jamníka, Jozef Mizerák z Kamenice, Marek Mrekaj z Mútneho a Michal Skokan z Lučivnej.

Biskup František Trstenský v homílii vychádzal z udalosti, ktorá zaznela v evanjeliu, keď Pán Ježiš vošiel do synagógy a povedal: Dnes sa splnilo toto Písmo. Každý kňaz by tak mal prežívať to neustále "dnes", keď ho Pán pomazal za kňaza. Novokňazov povzbudil, aby boli radostnými ohlasovateľmi evanjelia, lebo to je radostná zvesť. Na konci svätej omše biskup každému novokňazovi dal ako dar maniturgium a kňazskú štolu.

Po ordinačnej svätej omši sa novokňazi na biskupskom úrade dozvedeli, kde budú ako kapláni pôsobiť. V najbližších dňoch budú novokňazi slúžiť svoje primičné sväté omše. Spišská diecéza sa tak omladila v kňazských radoch o nových spolubratov.

1. Mgr. ANDREJ DOMINIK, 25 rokov /primície 16.06.2024 o 10:00/ vo farskom Kostole sv. Jána apoštola a evanjelistu v Poprade-Veľkej. Kaplánom bude v Zákamennom.

2. Mgr. PETER FILIP, 25 rokov /primície16.06.2024 o 10:00/ vo farskom Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Spišskej Novej Vsi. Kaplánom bude v Kežmarku.

3. Mgr. DÁVID HOLUBJAK, 25 rokov /primície 16.06.2024 o 10:30/ v areáli farského Kostola sv. Márie Magdalény v Mútnom. Kaplánom bude v Levoči.

4. Mgr. Mgr. art. PETER HOVANEC, 32 rokov /primície 22.06.2024 o 10:00/ v Kostole Panny Márie Pomocnice kresťanov v Milpoši. Kaplánom bude v Spišskej Novej Vsi.

5. Mgr. Ing. FRANTIŠEK KAPUSTA, 37 rokov /primície 23.06.2024 o 10:00/ v Kostole svätého Bartolomeja apoštola v Jamníku. Kaplánom bude v Trstenej.

6. Mgr. JOZEF MIZERÁK, 26 rokov /primície 16.06 2024 o 10:30/ vo farskom Kostole Všetkých svätých v Kamenici. Kaplánom bude v Rakúsoch.

7. Mgr. MAREK MREKAJ, 25 rokov /primície 23.06.2024 o 10:00/ vo farskom Kostole sv. Márie Magdalény v Mútnom. Kaplánom bude v Dolnom Kubíne.

8. Mgr. MICHAL SKOKAN, 33 rokov /primície 22.06. 2024 o 10:00/ vo farskom Kostole sv. Martina v Lučivnej. Kaplánom bude v Ružomberku.

-pm-